Pravila privatnosti

1. Obavijest

Web stranica https://autorental.ba/ je u vlasništvu Autorental d.o.o. Sarajevo koja poštuje privatnost posjetilaca svoje internet stranica i brine se o čuvanju tajnosti njihovih podataka. S tim ciljem su izrađena ova Pravila o privatnosti koja se odnose samo na radnje na internet stranice u vlasništvu Autorental d.o.o. Sarajevo. Prikupljanje, čuvanje i prenos ličnih podataka obavlja se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11) koje regulišu zaštitu ličnih podataka, njihov prenos, i sprečavanje neovlaštenog pristupa i upotrebe ličnih podataka.

Ova pravila o privatnosti objašnjavaju kako ćemo postupati s bilo kojim ličnim podacima koje nam isporučujete ili koje prikupljamo od vas. Pažljivo pročitajte ova Pravila o privatnosti jer utiču na vaša zakonska prava.

Ova obavijest s vremena na vrijeme može biti dopunjena ili ažurirana kako bi se pojasnile izmjene u našoj praksi u smislu procesuiranja ličnih podataka ili izmjena u važećem zakonu. Preporučujemo vam da je pažljivo čitate i da redovno provjeravate ovu stranicu kako biste pratili promjene koje eventualno pravimo u skladu s odredbama ove obavijesti.

2. Način prikupljanja ličnih podataka

Vaše lične podatke možemo uzimati: direktno od vas, kada vi objavite svoje lične podatke, kada vi preuzmete, instalirate ili koristite bilo koju od naših aplikacija, pri posjeti našoj stranici, kada se registrujete za korištenje naše stranice, aplikacija ili usluga, kada sarađujete s bilo kojom trećom stranom čiji su sadržaji ili oglasi prisutni na našoj stranici ili aplikacijama. Vaše lične podatke možemo dobiti i posredstvom trećih subjekata.

Prikupljanje ličnih podataka: Mi možemo prikupiti vaše lične podatke putem sljedećih izvora:

Podaci koje vi dostavite
Podaci dobijeni saradnjom
Podaci koje vi objavite
Podaci dobijeni putem aplikacije
Podaci dobijeni s web-stranica:
Detalji o registraciji
Sadržaj i informacije vezane za reklame
Informacije treće strane

3. Lični podaci koje možemo procesuirati

Mi možemo procesuirati vaše lične podatke, demografske podatke, vaše kontakt-podatke, bilješku vaših pristanaka / dozvola, informacije o našim stranicama i aplikacijama, informacije o vašoj saradnji s našim sadržajem ili oglasima. bilo kakvo vaše mišljenje o nama koje je nama važno.

Mi možemo procesuirati sljedeće kategorije ličnih podataka o vama:

Lični podaci: ime(na); preferirano ime.

Demografske informacije: spol; datum rođenja / dob; državljanstvo; pozdrav; titula i izbor jezika komunikacije.

Kontakt-podaci: adresa, broj telefona, e-mail adresa i detalji o Vašim javnim profilima na društvenim mrežama.

Zabilježeni pristanci / dozvole: bilješke o bilo kojim dozvolama / pristancima koje ste dali navodeći datum i vrijeme, način davanja pristanka i bilo koje informacije vezane za naprijed navedeno (npr. predmet davanja pristanka / dozvole).

Podaci koji se odnose na naše stranice i aplikacije: vrsta uređaja, operativni sistem, vrsta pretraživača, postavke pretraživača, IP-adresa, jezičke postavke, datum i vrijeme povezivanja sa stranicom, statistika upotrebe aplikacije, postavke aplikacije, datum i vrijeme povezivanja na nju, podaci o lokaciji i ostale tehničke informacije vezane za komunikaciju (od kojih neke mogu sadržavati lične podatke); korisničko ime, lozinka, sigurnosni podaci o prijavi, podaci o upotrebi, zbirne statističke informacije.

Sadržaj i podaci iz reklama / oglasa: bilješke vaše posjete našim online oglasima / reklamama i sadržajima, bilješke oglašavanja i sadržaja prikazanih vama na stranicama ili aplikacijama i bilo koja vrsta interakcije koju ste mogli imati s takvim sadržajem ili oglasima, uključujući prelazak i(li) klikove mišem, bilo koje formulare koje popunite (uključujući i formulare čije ispunjavanje ne završite) i bilo koje interakcije na ekranu osjetljivom na dodir.

Mišljenja i stavovi: bilo koje mišljenje ili stav koji izrazite i / ili nam odlučite poslati ili javni postovi nama na društvenim mrežama.

4. Obrada podataka

Obradu podataka vršimo u skladu sa Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, a na osnovu člana 4. (Principi obrade ličnih podataka), koji glasi:

Kontrolor je obavezan da:

lične podatke obrađuje na pravičan i zakonit način;
lične podatke koje prikuplja za posebne, izričite i zakonite svrhe ne obrađuje na bilo koji način koji nije u skladu s tom svrhom;
lične podatke obrađuje samo u mjeri i obimu koji je neophodan za ispunjenje određene svrhe;
obrađuje samo autentične i tačne lične podatke, te da ih ažurira kada je to potrebno;
lične podatke koji su netačni i nepotpuni, s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni ili se dalje obrađuju, izbriše ili ispravi;
lične podatke obrađuje samo u vremenskom periodu koji je neophodan za ispunjenje svrhe u koju su podaci prikupljeni;
lične podatke čuva u formi koja dopušta identifikovanje nosioca podataka ne duže nego što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju;
osigura da se lični podaci koji su prikupljeni u različite svrhe ne objedinjuju ili kombinuju.

5. Koje podatke obrađujemo i u koju svrhu?

Svrha rada naše web stranice i društvenih mreža je angažovanje i interakcija s korisnicima i posjetiteljima našeg portala i društvenih mreža. Svakodnevno objavljujemo vijesti, tekstove, video sadržaj i drugo.

Naši kanali na društvenim mrežama također nam omogućavaju dobivanje statistike o posjećenosti stranice i posjetiteljima. Ove informacije prikupljamo i one nam omogućavaju upravljanje našim medijskim sadržajem na učinkovitiji i fokusiraniji način. S tim u vezi, povremeno možemo dobiti informacije o profilima pojedinih korisnika koji lajkaju naše stranice na društvenim mrežama i/ili koriste aplikacije na stranici. To nam omogućava pružanje poboljšanog sadržaja i funkcionalnosti relevantnim korisnicima putem naše web stranice i društvenih mreža.

Kako bismo dodatno poboljšali naš sadržaj, također koristimo informacije prikupljene tokom posjeta naše web stranice i društvenih mreža za izvođenje demografskih i geografskih analiza na temelju tih informacija. Kao rezultat toga, možemo pokrenuti određene oglase na temelju interesa korisnika bez sticanja direktnih saznanja o njihovim identitetima.

Sve prikupljene statistike posjetitelja prosljeđuju nam se samo u anonimnom obliku. Nemamo pristup detaljnijim podacima.

6. Procesuiranje ličnih podataka

Mi imamo pravo procesuirati vaše lične podatke u slučaju kada ste: vi ranije dali svoj jasan pristanak; kad je procesuiranje neophodno za ugovor između vas i nas; kad se takvo procesuiranje zahtijeva važećim zakonima; kad je takvo procesuiranje neophodno u svrhu zaštite vitalnih interesa bilo koje osobe ili kad mi imamo validan i legitiman interes za procesuiranje.

7. Brisanje podataka korisnika

Autorental d.o.o. će na zahtjev nosioca podataka, ispraviti, izbrisati ili blokirati podatke za koje se utvrdi da su netačni ili da su pogrešno navedeni ili obrađeni na drugi način koji je suprotan zakonu i pravilima koji se odnose na obradu podataka. Ukoliko zatražite brisanje podataka Autorental d.o.o. će podatke izbrisati, također će po zahtjevu nosioca podataka obavijestiti treću stranu kojoj su podaci preneseni o brisanju podataka.

Svi podaci se strogo čuvaju i vi u svakom trenutku može zatražiti brisanje odnosno anonimiziranje svojih podataka. Brisanje podataka možete zahtijevati putem pošte ili e-mailom. Navedene podatke ćete pronaći u poglavlju kontakt podaci.

Autorental d.o.o. čuva lične podatke do opoziva, odjave ili zahtjeva za brisanje u skladu sa zakonskim odredbama.

8. Pružatelji usluga

Autorental d.o.o. koristi različite pružatelje usluga i tehnologije trećih strana (npr. Google, Facebook i sl.) koje nam pomažu pružati usluge vezane uz Autorental d.o.o. Neke kompanije koje nam pružaju usluge nalaze se izvan Europske unije. To dopuštamo samo ako smo zadovoljni njihovim stepenom sigurnosti pri zaštiti podataka. Kada nam dajete svoje podatke, imajte na umu da bi se oni mogli prenijeti, pohraniti ili obrađivati na lokaciji izvan EEA odnosno u državama koje ne osiguravaju adekvatne mjere zaštite utvrđene BiH ili EU legislativom.

Pružamo zbirne statističke podatke i uvide koji pomažu ljudima i kompanijama razumjeti kako ljudi reaguju na njihove objave, ponude, stranice i drugi sadržaj na Autorental.ba i izvan njega.

9. Osjetljivi lični podaci

Mi ne želimo prikupljati niti na bilo koji način procesuirati vaše osjetljive lične podatke. U slučaju da imamo potrebu za procesuiranjem vaših osjetljivih ličnih podataka u legitimne svrhe radimo to u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11).

10. Svrhe u koje možemo procesuirati vaše podatke

Svrhe u koju možemo procesuirati vaše lične podatke, prema odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11)su sljedeće: pružanje usluga vama, novinarske svrhe, vođenje naših stranica i aplikacija, komunikacija s vama, provođenje anketa, provođenje istrage gdje je to neophodno, usaglašenost s važećim zakonom, unapređenje naših stranica, aplikacija i usluga.

11. Otkrivanje ličnih podataka trećim stranama

Mi vaše lične podatke možemo otkriti: zakonskim i regulatornim vlastima; našim vanjskim savjetnicima; našim procesorima; bilo kojoj strani ako je neophodno u vezi s legalnim procedurama; bilo kojoj strani ako je to u interesu istrage, otkrivanja ili prevencije krivičnih prekršaja; bilo kojem kupcu našeg posla; bilo kojoj trećoj strani koja pruža oglašavanje, dodatke ili sadržaj koji se koristi na našim stranicama ili lokacijama.

Možemo otkriti vaše lične podatke bilo kojoj osobi unutar Autorental d.o.o. Sarajevo, u legitimne poslovne svrhe (uključujući upravljanje našom stranicom i aplikacijama, kao i pružanje usluga vama), u skladu s važećim zakonom.

Ako mi angažiramo treću stranu – procesora za procesuiranje vaših ličnih podataka, taj procesor bit će predmet obavezujućih ugovornih odredbi koje predviđaju procesuiranje samo lične podatke u skladu s našim prethodnim instrukcijama u pisanom obliku, te će se morati primjeniti mjere zaštite povjerljivosti i sigurnosti ličnih podataka, zajedno sa svim dodatnim zahtjevima prema važećem zakonu.

12. Profiliranje podataka

Procesuiranje vaših ličnih podataka može uključiti automatsko donošenje odluka, uključujući profiliranje / oblikovanje podataka u svrhe personaliziranja sadržaja i geografskog sadržaja.

13. Prenos podataka u inostranstvo

Mi možemo prenijeti vaše lične podatke u inostranstvo isključivo u skladu sa odredbama član 18. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11).

14. Dostavljanje prigovora

Imate pravo podnijeti prigovor na aktivnosti obrade podataka od strane Autorental d.o.o., pred Agencijom za zaštitu ličnih podataka BiH (AZOP BiH). Ukoliko se nalazite na području EU, prigovor možete podnijeti nadležnim regulatornim tijelima za zaštitu ličnih podataka u EU ili AZOP BiH.

15. Sigurnost podataka

Kod osiguravanja sigurnosti podataka striktno se držimo člana 11. alineja 1., 2. i 4. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11. Primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše lične podatke. Molimo vas da osigurate da vaši podaci koje šaljete nama budu dostavljeni sigurno.

Podaci koje prikupljamo od vas se čuvaju u bazama kojima upravlja samo Autorental d.o.o. Sarajevo.

Poduzet ćemo sve razumne korake kako bismo osigurali da se vaši podaci tretiraju sigurno i u skladu s ovim Pravilima o privatnosti. Nažalost, prenos podataka preko interneta nije potpuno siguran. Učinit ćemo sve kako bismo zaštitili vaše lične podatke, ali ne možemo apsolutno garantovati sigurnost podataka koji se šalju na naše stranice; bilo koji prenos je na vašem vlastitom riziku. Onda kada primimo vaše podatke, koristit ćemo stroge postupke i sigurnosne alate kako bismo spriječili neovlašteni pristup podacima i njihovu sigurnost što je najbolje moguće.

Primijenili smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere sigurnosti osmišljene kako bismo zaštitili vaše lične podatke prilikom slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, izmjene, nedozvoljenog objavljivanja, nedozvoljenog pristupa i ostalih nezakonitih ili nedozvoljenih formi procesuiranja u skladu s važećim zakonom.

Budući da je internet otvoren sistem, prijenos informacija posredstvom njega nije sasvim siguran. Iako ćemo mi primijeniti sve razumne mjere kako bismo zaštitili vaše lične podatke, ne možemo garantirati za sigurnost podataka koje vi prenosite nama koristeći se internetom – bilo koji takav prijenos vi obavljate na vlastiti rizik i odgovorni ste za siguran prijenos vaših ličnih podataka koje nam šaljete.

16. Tačnost podataka

Mi preduzimamo sve razumne mjere kako bismo osigurali da su Vaši lični podaci tačni i ažurirani, odnosno obrisani ili ispravljeni ako saznamo da nisu tačni. Tačnost podataka obrađujemo po principu obrade podataka, a na osnovu člana 4. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11.

Preduzimamo sve razumne mjere kako bismo osigurali da su:

Vaši lični podaci koje mi procesuiramo tačni i – gdje je to potrebno – ažurirani;
svi Vaši podaci koje mi procesuiramo, u slučaju da nisu tačni (imajući u vidu svrhu u koju su procesuirani), obrisani ili odmah ispravljeni.
S vremena na vrijeme možemo zatražiti od vas da potvrdite tačnost Vaših ličnih podataka.

17. Minimiziranje podataka

Mi preduzimamo sve razumne korake kako bismo ograničili obim vaših ličnih podataka koje procesuiramo samo onoliko koliko je neophodno.

Preduzimamo sve razumne korake kako bismo osigurali da su vaši lični podaci, koje mi procesuiramo, procesuirani samo do nivoa neophodnog u vezi sa svrhom definiranom u ovoj obavijesti.

18. Zadržavanje podataka

Mi ćemo preduzeti sve razumne korake kako bismo osigurali da se vaši lični podaci zadrže samo onoliko koliko je to neophodno, a u skladu sa članom 4. alijena j) i članom 16. alijena 1. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11

Preduzet ćemo sve razumne korake kako bismo osigurali da se vaši lični podaci procesuiraju tokom minimalnog perioda neophodnog za svrhu pojašnjenu u ovoj obavijesti.

19. Vaša prava

Pod važećim zakonom vi možete imati više prava, uključujući pravo da: nama ne dostavite svoje lične podatke; pristupite svojim ličnim podacima; zahtijevate ispravku nepravilnosti; osigurate brisanje podataka ili ograničenje njihovog procesuiranja; prigovorite na njihovo procesuiranje; zahtijevate njihov prijenos drugom kontroloru; opozovete / povučete Vaš pristanak; podnesete žalbu nadležnim službama za zaštitu ličnih podataka. Mi od vas također možemo zahtijevati da podnesete dokaz o svom identitetu prije nego što uvažimo navedena prava.

20. Društvene mreže

Tamo gdje je dopušteno prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11, možemo koristiti određene ograničene lične podatke o vama kako bismo ih podijelili s platformama društvenih ili drugih mreža, kao što su Facebook ili Google, radi generiranja potencijalnih kupaca, privlačenja prometa na našu web stranicu ili drugog načina promovisanja naših usluga ili Autorental d.o.o. Sarajevo općenito. Ove se aktivnosti obrade temelje na našem legitimnom interesu za obavljanje marketinških aktivnosti, kako bismo vam ponudili usluge koji mogu biti dijelom vašeg interesa.

Autorental d.o.o. Sarajevo ne kontroliše niti nadzire društvene mreže s kojima možemo dijeliti vaše lične podatke. Stoga sva pitanja o načinu na koji se na tim platformama obrađuju vaši lični podaci trebate uputiti prema njima.

21. Kolačići i slične tehnologije

Mi možemo procesuirati vaše lične podatke primjenom ili čitanjem kolačića i sličnih tehnologija.

Kad posjećujete stranicu ili koristite aplikaciju, možemo koristiti naše kolačiće na vašem uređaju ili čitati kolačiće koji već postoje na vašem uređaju, za što uvijek trebamo vaš pristanak, gdje se to zahtijeva. Koristimo kolačiće kako bismo zabilježili informacije o vašem uređaju i pretraživaču te, u nekim slučajevima, vaše preference i navike pretraživanja. Kolačići obično ne sadrže nikakve podatke koji lično identificiraju korisnika, ali lični podaci koje o vama pohranjujemo mogu biti povezani s podacima koji su pohranjeni i dobiveni od kolačića.

22. Svrha kolačića

U kolačiće koje koristimo ne pohranjujemo osjetljive lične podatke, poput poštanskih adresa, lozinki računa itd.

Kolačići nam pomažu pružati, zaštititi i poboljšati naše proizvode, primjerice personalizacijom sadržaja, prilagođavanjem i mjerenjem oglasa te omogućavanjem sigurnijeg okruženja. Iako se kolačići koje upotrebljavamo mogu povremeno mijenjati u skladu s poboljšanjima i ažuriranjima, upotrebljavamo ih za sljedeće svrhe:

kako bi se sjetili informacija o vama, tako da nam ih ne morate ponovno davati;
kako biste mogli ostati prijavljeni, čak i na različitim uređajima;
kako bi nam pomogli da shvatimo načine na koje ljudi koriste naše usluge i kako bismo ih mogli poboljšati;
da bismo zaštitili vaš korisnički račun i podatke;
kolačići nam pomažu prikazivati oglase i davati relevantne preporuke za kompanije i druge organizacije osobama koje bi mogle biti zainteresirane za njihove proizvode, usluge ili ciljeve;
kako bi nam pomogli da se prilagodimo i personaliziramo, sjećajući se vaših preferencija i postavki;
Podaci pohranjeni korištenjem kolačića na Autorental.ba ne sadrže lične detalje iz kojih bi se mogao utvrditi identitet korisnika.

Korištenje kolačića omogućava i drugim organizacijama da nam pomognu pri analiziranju načina na koji se naša web stranica koristi, mjerenju broja posjetilaca na našoj web stranici i prikazivanja marketinškog materijala.

Koristimo uslugu “Insights” koju nam pružaju društvene mreže za dobivanje anonimnih statističkih podataka o posjetiteljima naših društvenih mreža..

Kada posjetite neku od naših društvenih mreža, mi pohranjujemo odgovarajuću tekstualnu datoteku, poznatu kao kolačić, na vaš krajnji uređaj, koja sadrži korisnički kod koji se može povezati sa svakim posjetom. Ako ste registrirani kao korisnik, ovaj korisnički kod može se povezati s vašim podacima.

23. Direktni marketing

Mi možemo procesuirati vaše lične podatke kako bismo kontaktirali s vama, nudeći informacije o uslugama koje bi vas mogle zanimati. Vi se možete odjaviti bez naknade, u bilo koje vrijeme.

Možemo procesuirati vaše lične podatke u bilo koje vrijeme putem e-maila, telefona, direktne pošte ili drugih oblika komunikacije kako bismo vam dostavili informacije vezane za usluge koje bi vas mogle zanimati. Ako mi vama pružamo usluge, možemo vam poslati informacije vezane za naše usluge, buduće promocije i ostale informacije koje bi vam mogle biti zanimljive koristeći se kontakt-podacima koje ste nam dostavili, uvijek u skladu s važećim zakonom.

Vi se možete odjaviti s naše promotivne e-mail liste uvijek jednostavnim klikom na link za odjavu, koji je sastavni dio svakog promotivnog e-maila koji šaljemo. Nakon što se odjavite nećemo vam više slati e-poštu, ali bismo i dalje mogli kontaktirati s vama onoliko koliko je to neophodno u svrhu pružanja usluga koje ste tražili.

24. Kontakt podaci

Možete kontaktirati s nama posredstvom pošte ili zvanične e-mail adrese.

Ako imate bilo kakve komentare, pitanja ili nedoumice vezane za bilo koju informaciju sadržanu o ovoj obavijesti ili bilo koja druga pitanja vezana za procesuiranje vaših ličnih podataka od nas ili u naše ime, molimo da se obratite na sljedeću adresu:

Autorental d.o.o.

Hotel Holiday

Zmaja od Bosne 4

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

E-mail: info@autorental.ba

25. Sigurnost

Kontinuirano provodimo i ažuriramo administrativne, tehničke i fizičke mjere sigurnosti kako bismo zaštitili vaše podatke od neovlaštenog pristupa, gubitka, uništenja ili izmjene. Ako znate ili imate razloga vjerovati da su vaši podaci za uspostavu korisničkog računa izgubljeni, ukradeni, zloupotrebljeni ili na drugi način ugroženi ili, u slučaju bilo kakve stvarne povrede ili sumnje na neovlaštenu upotrebu vašeg korisničkog računa, odmah nas kontaktirajte.

26. Izmjene ovih pravila

Ponekad ažuriramo svoja pravila koja se tiču upotrebe kolačića i zaštite osobnih podataka. Ako napravimo važne izmjene, npr. o tome kako upotrebljavamo vaše osobne podatke, obavijestit ćemo vas. To može biti obavijest, e-mail ili poruka u vašoj aplikaciji.